B.C.N                                           U.I.C.R.                         

   Since 18-03-2007.                    Union International Des

                                                                                                           Chauffeurs       Routiers.

 

Sponsor verzoek.

Geachte Mevrouw/Mijnheer.

Wij als bestuur van de BCN (Beroeps Chauffeurs Nederland) willen door middel van deze brief een

verzoek aan u doen voor een financiële bijdrage voor het WK-behendigheid rijden.

 

Eerst willen wij ons als vereniging even voorstellen.

Wij zijn een landelijke Chauffeursvereniging, waarbij diverse verenigingen uit het land bij zijn

aangesloten. Het doel van deze vereniging is het op een sportieve manier samenbrengen van

Nederlandse beroepschauffeurs door diverse malen per jaar een behendigheid wedstrijd te

organiseren. één maal in de twee jaar wordt er een selectie gehouden voor hen die in twee jaar tijd

minimaal vijf keer hebben meegedaan aan één van de voorrondes.

De beste drie van ieder categorie worden ingedeeld in de WK-ploeg en mogen mee naar het

eerstvolgende WK  die één maal per twee jaar ergens in Europa of daar buiten wordt georganiseerd.

 

Om wereldkampioen te worden, moeten verschillende theoretische en praktische taken worden

opgelost met zo min mogelijke fouten. Het doel van het wereldkampioenschap is het trainen van

beroeps chauffeurs op het gebied van veilig rijden, economisch rijden en lading zekering.

Om van mening dat geschoolde chauffeurs beter kansen hebben in het beroepsleven en de 

algemene verkeersveiligheid aanzienlijk verbeteren.Om deel te nemen aan het wereldkampioenschap 

moeten de chauffeurs regelmatig aan nationale wedstrijden mee doen.

 

De reden dat wij bij u langs gaan voor sponsoring is, dat wij een vereniging zonder winstbejag maar

alles organiseert met eventuele giften en baten en een eigen bijdrage van de deelnemers zelf.

Wat wij als vereniging als tegen prestatie kunnen doen is om reclame voor uw bedrijf te maken door

middel een polo shirt van uw bedrijf om deze tijdens de wedstrijd dagen te dragen.

 

Mocht u besluiten om ons financieel te steunen zou u dan het bijgaande sponsorformulier willen

invullen en opsturen naar onderstaande adres, zodat onze penningmeester u een sponsor nota kan

sturen voor uw administratie.

 

Namens het BCN- bestuur.

 

BCN: Beroeps Chauffeurs Nederland.

Penningmeester: Wim Bouman.

Tel:                    0031653221415.

K.v.K.:                20131072.

Rabobank:         IBAN NL62RABO 0131325590

E:mail:                wimbouman@ziggo.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

B.C.N.                                            U.I.C.R.

since  18-03-2007                Union  International Des

                                             Chauffeurs        Routiers.

 

Sponsorformulier.

Mevrouw/ Mijnheer.

 

Naam van uw bedrijf: ------------------------------------------------------------------------

Soort bedrijf:             -------------------------------------------------------------------------

Aders:                       -------------------------------------------------------------------------

Postcode:                 -------------------------------------------------------------------------

Plaats:                      -------------------------------------------------------------------------

Contact persoon:     --------------------------------------------------------------------------

Tel: nummer:           --------------------------------------------------------------------------

E-Mail adres:           --------------------------------------------------------------------------

 

Toegezegd sponsorbedrag:   €-----------------

Handtekening:                        ----------------------------------------------------------------

 

 

BCN: Beroeps Chauffeurs Nederland.

Penningmeester:  Wim Bouman.

Tel:                        0031653221415.

K.v.K:                    20131072.

Rabobank:            IBAN NL62RABO 0131325590.

E-mail:                  wimbouman@ziggo.nl

Adres:                   Edelmanlaan 92

                             3903 XR Veenendaal.